Trening Kompetencji Rodzicielskich

Opublikowano:

Uczestniczki z Grupy I  projektu systemowego „Aktywna Rodzina” rozpoczęły udział w  15 godzinnych zajęciach „TRENINGU KOMPETENCJI RODZICIELSKICH’’.

Warsztaty prowadzone są z zastosowaniem aktywnych metod nauczania, a czas ich realizacji zaplanowano do lipca 2013r. Umiejętności oraz wiedza zdobyta przez uczestniczki podczas warsztatów ma na celu zastosowanie jej w rozwiązywaniu konkretnych problemów w ich dalszym życiu codziennym.

Program treningu zawiera następujące zagadnienia:

- poprawa komunikacji pomiędzy dziećmi i rodzicami,
- wytworzenie relacji współpracy z dzieckiem w realizacji obowiązków,
- poznanie skutecznych metod dyscyplinowania bez urażania godności dziecka i rodzica,
- ćwiczenie zachowań zachęcających dziecko do samodzielności,
- budowanie pozytywnego i realistycznego wyobrażenia dzieci o sobie – umiejętne  stosowanie pochwał,
- nauka wyznaczania zasad i przywilejów w rodzinie,
- nauka poprawnej komunikacji („komunikat typu Ja”),
- uświadomienie, że konflikt może być pozytywny,
- odbudowa i wzmacnianie więzi w rodzinie,
- uświadomienie, że poprzez zmianę siebie możliwa jest poprawa relacji.

Sporządził: Dariusz Ismer, koordynator
Opracowała: Karolina Czyżewska, konsultant